මම

මන්දාරම් අඳුරට පෙම් බඳිනා පහන් වැටිය විලසේ.... හිරු රැස් දහරට ආල වඩන මං බිනර මලකි පොළවේ....... දිය මත පිහිනා රැලී හැඩ ගන්වන විලත් අහිමි විලසේ........ ‍ කිසිත් නොදැන මට මා අහිමිව ඇත නොලැබ පෙමක පහසේ.........

Nov 29, 2010

ඔබ විය...

කදුලු හසරැල් නැවුම් පැතුමන්
හද පුරා රදවා තබාගත් කවිය ඔබ විය
මගේ විජිතය සීත පිනි මල් වලින් සැරසුව...
සුදෝ සුදු වන් පිච්ච පොකුරක
සැගවිලා මට සිනහ මල් දුන්
සතුට ඔබ විය මගේ දෛවය රෝස
කැකුලක් මට ගෙනත් දුන්
මන්ද මාරුතයේ හමා ආ
සිහිල් සුවදක සුවය ලැබදුන්....
ලොවම ඔබ විය දැවෙන හදවත
පෙම් සුවෙන් සනසා නිවාදුන්.....

No comments:

Post a Comment