මම

මන්දාරම් අඳුරට පෙම් බඳිනා පහන් වැටිය විලසේ.... හිරු රැස් දහරට ආල වඩන මං බිනර මලකි පොළවේ....... දිය මත පිහිනා රැලී හැඩ ගන්වන විලත් අහිමි විලසේ........ ‍ කිසිත් නොදැන මට මා අහිමිව ඇත නොලැබ පෙමක පහසේ.........

Jul 14, 2012

අනේ අසරණයි සිත

ඉකි ගසන සිතුම් වැල්  දසත පාවී ඇදෙයි
ඔබ මතක සමඟ සිත කඳුලු සලමින් හඬයි
සිහිනයක සැඟවිලා අනේ ඔබ තව දොඩයි
අහිමි බව දැනි දැනී මිරිඟුවට සිත ඇදෙයි

පොත පතින් එහා සිත දුවන්නට මං සොයයි
අනේ අසරණයි සිත කෙනෙකු කරදර කරයි
අහිමි බව දැනි දැනි ඔහුත් පසුපසම එයි
ඔබට දුන් සිත යලිත් ගන්න මට නොම සිතෙයි

දුර ඇත සැඟිව යන්නට කලින් කිව් වදන්
පිත පුරා  රුව් දෙමින් යලිත් මතකයට එයි
ඔබේ සිහිනයත් මා සිහිනයට සම නිසයි
දුක දරන් නැඟි ඉන්නේ සිහින ඉකි ගහයි

යලි යලිත්  ගිලන් වන මා සිතුම් දුක්බරයි
ඔබ ඇවිත් දෙන සිහින පොඩි හිතට හරි බරයි
හිඳින්නට හැකියි මහ මෙරක් ලෙස සිත දොඩයි
ඔබේ සිත ලඟ තවත් මගේ පෙම අසරණයිඅහන්න නවතම තොරතුරු - 
www.buzzradio.lk
බ්ලොග් සම්මාන මිතුරු පිටුව www.facebook.com/syndi.buzzradio
බ්ලොග් සම්මාන සින්ඩිකේටරය syndi.buzzradio.lk

Jul 13, 2012

සෙනෙහසේ සුවඳ
සෙනෙහසට හිත රැඳුන කප්පරක් දුක්සුසුම්
උහුලන්නේ කොහොම මම ඔබ නැතිව හිත ගාව
සුදු මලක් වගේ මුදු පෙම්පාට  උනත් හිත
පුළුවන්ද මට උනත් තනි වෙන්න හිත ගාව

ඔය හිනාවක රෑදුන ආදරේ කොහොම මම
හදවතේ සඟවාන හිනැහෙන්නේ හැමදාම
මල් වැලක් වගේ හිත නලවන්න බැරි දාට
මම කොහොම ඔය සුවඳ විඳගන්නේ රහසේම

සෙනෙහසේ සුවඳ ගෙන ඇස් දෙකේ පුරෝගෙන
හිනා වෙන  ඔබේ වත පුර හඳක් වගේ මට
පුරා පුන් පෝයදා නිල් අහස හැඩ කරන
හඳ කොහොම  පාය යිද මගේ අහස පුරාවට

පුංචි මුතු කඳුලු බිඳු වැටෙන කොට කම්මුලට
දුක නැද්ද රත්තරන් හෙමින් පවසන්න මට
හීන පුරවගෙන හිත හඬන දෙනුවන් ලඟට
ආදරේ ගෙන එන්නේ කවදාද කියනවද

අහන්න නවතම තොරතුරු - 
www.buzzradio.lk
බ්ලොග් සම්මාන මිතුරු පිටුව www.facebook.com/syndi.buzzradio
බ්ලොග් සම්මාන සින්ඩිකේටරය syndi.buzzradio.lk

Jul 12, 2012

පුංචි පෙම් කතාව

පාට වලාවක ලියනා මගේ පුංචි  පෙම් කතාව
සමනලයෙකු අතේ අහිමි ඔබට එවන්නම්
සුවඳ පොඳක් මගේ තනියට මම අර ගන්නම්
ඔබේ සෙනහස ආපසු මා වෙත එවනවනම්

දුම්බර කඳු උඩින් වැටෙන සුන්දර සඳ කැන් අරගෙන
ඔබේ සුවඳ ගෙන  කලතා අඳුන් තනන්නම්
සුවඳ අඳුන් තවරා නෙත් පහන් කරන්නම්
සෙනෙහස ගෙන ඔබ ආයිත් මෙහි එනවානම්

දුක හිතෙනා මුදු සීතල හැන්දෑවරුවේ වැට ලග
කඳුලු පිරුණු නෙතඟින් මඟ බලා හිඳන්නම්
සුසුම් සුවඳ දැනෙනා ලෙස සින පුබුදන්නම්
සෙනෙහස  අරගෙන ඔබ මා වෙත එනවානම්

මුදු මඳනල සුවඳ රැගෙන එන සීතල  පවන් රොදේ
පාට වලපාකුළු අතරින් මම හිනැහෙන්නම්
ඔය ඇස් තුරුලට වී මම සිනහ සලන්නම්
සෙනෙහස අරගෙන ඔබේ මගේ  ලොවට වඩියි නම්


අහන්න නවතම තොරතුරු - 
www.buzzradio.lk
බ්ලොග් සම්මාන මිතුරු පිටුව www.facebook.com/syndi.buzzradio
බ්ලොග් සම්මාන සින්ඩිකේටරය syndi.buzzradio.lk