මම

මන්දාරම් අඳුරට පෙම් බඳිනා පහන් වැටිය විලසේ.... හිරු රැස් දහරට ආල වඩන මං බිනර මලකි පොළවේ....... දිය මත පිහිනා රැලී හැඩ ගන්වන විලත් අහිමි විලසේ........ ‍ කිසිත් නොදැන මට මා අහිමිව ඇත නොලැබ පෙමක පහසේ.........

Oct 4, 2010

කදුලු කැට.....

ගොඩක් අසරණ වෙලා
දගකාර මගෙ හිත,
මට බයයි රත්තරන්
ඔයා නැති වෙයිද මට....

කවුරැදෝ ගෙන ගිහින්
මගේ ඇස් වල සතුට
හෙමින් ඇවිදින් නෙතට
ලොකු බෝල කදුලු කැට...

තදින් ඔබටම බැදුන
මගෙ හිතේ ලෝබ කම
මට බයයි රත්තරන්
ඔයා නැති වෙයිද මට....

අහිමි වී යා නොදී
මං රකින සෙ‍නහසට
කදුලු පමනක් දෙයිද
රත්තරන් ඔයා මට.....

No comments:

Post a Comment