මම

මන්දාරම් අඳුරට පෙම් බඳිනා පහන් වැටිය විලසේ.... හිරු රැස් දහරට ආල වඩන මං බිනර මලකි පොළවේ....... දිය මත පිහිනා රැලී හැඩ ගන්වන විලත් අහිමි විලසේ........ ‍ කිසිත් නොදැන මට මා අහිමිව ඇත නොලැබ පෙමක පහසේ.........

Jul 7, 2012

අමර පෙම

සඳ තරු විමසන 
රහසක වත ගොත
සඟවා ගමි
මගේ හදවත අද්දර

ඔබ ඇවිදින් 
මුමුනන, ගී මනහර
නෙතු පිය නොසැලේ
විඳිමි අමර පෙම


සිතිවිලි අමසර
දෙතොලින් විඳිනෙමි
රහසින් ඔබ කී
සෙනෙහස සුව දුනි 
බස්රේඩියෝ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල හා එක්වන්න 


2 comments: